21. apr, 2021   Agencija Oskar, Intia  

 

Coaching je metoda ZA ČLOVEKA

Coaching je metoda ZA ČLOVEKA. Vključuje VSA znanja o človeku in njegovem delovanju, KI DELUJEJO. Coaching VAS jemlje celostno, v vseh vaših razsežnostih, od fizične preko čustvene in mentalne do dušne in duhovne. Stalno razvijajoča praksa vključuje dosežke in spoznanja moderne znanosti, modrecev in duhovnih mislecev – ki delujejo v konkretnem vsakdanjem življenju. Coaching izhaja iz človeka in se usmerja v človeka. Primeren je za vsakogar, saj ne vključuje ideologij, prepričanj in predsodkov. 

Vaša pot naprej izhaja iz VAS in vašega trenutnega stanja. Potem vas sistematično usmerja proti želenemu cilju. Korak za korakom, po konkretnih področjih in s konkretnimi akcijami, s konkretnimi vmesnimi rezultati do končnega cilja.

Osvetljuje vse plasti in področja človeškega življenja. Sistematično skenira naše misli, čustva in delovanja in odkriva (ter ureja) nedorečenosti in sive cone, procese in misli, ki nam kradejo energijo, pozornost in čas. 

Pod budnim očesom trenerja (coacha) VI SAMI korak za korakom spoznavate vaše življenje, čistite odnose, prepričanja in pozornosti, ki vas omejujejo in zavirajo. Tako sprostite energijo, čas in motivacijo za uresničitev VAŠIH PRAVIH ciljev. Ne tistih, ki so v vas prišli iz vašega okolja, ampak tistih, ki izvirajo prav iz VAS.

Z novo pridobljenimi viri v naslednjem koraku lahko dosežete cilje in želeni način življenja. Pri coachingu ni čudežev – gre za zavestno in sistematično delo, odkrivanje in nadgrajevanje sebe in vašega življenja, ozaveščanje nekoristnega in transformacije v koristno, opuščanje preživetega in ustvarjanje prostora za novo. 

Vse to sproti in konkretno uresničujemo v praksi – korak za korakom menjamo naš življenjski način, v vsakodnevnem življenju opuščamo stare navade in vpeljujemo nove prakse, ki nas krepijo in bogatijo. 

Zato so pri coachingu nadgradnje trajne in stabilne – saj jih podpira nadgrajen način življenja in pogleda na svet. Vaše zdravje podpira zdrav način življenja. Vaše preživetje in denar podpira učinkovit način življenja. Vašo ustvarjalnost podpira ustvarjalen način življenja. Vaše odlične odnose podpira ozaveščen način življenja. Vašo enkratnost podpira enkraten način življenja.  

Vaši uresničeni življenjski cilji postanejo posledice vašega načina življenja. Zato je potrebno organizirati življenje tako, kot želite, da lahko uresničite to, kar si želite. Sprememba se zgodi sama po sebi, zgolj kot posledica vašega predrugačenega življenja.

Tako ste prišli na novo raven vašega bivanja. Zdaj je čas, da si zadate nov cilj in zgodba se nadaljuje. Kot naslednji krog, naprej po spirali osebnega razvoja. Bogato in razvojno, daleč v čudovito starost. Vizija, ki se jo splača živeti! 

Se vidite v zgodbi nadgrajevanja svojega življenja? 

Pišite nam ali nas pokličite na +386 30 713 969.