22. apr, 2014   Agencija Oskar, Skandinavija  

 

Laponci (ljudstvo Sami)

Izraz “Laponec” je nepravilna oznaka za to avtohtono ljudstvo, saj beseda “lap” pomeni kos blaga, krpanko, in poimenovanje Laponci je tako slabšalno, saj nakazuje, da nosijo zakrpana oblačila. Hkrati je poimenovanje Laponec nepravilno tudi zato, ker izhaja iz ozke regije le ene izmed držav, v katerih živijo Samiji: Lapland na severu Švedske, medtem ko Samiji naseljujejo območje, ki se razteza prek štirih držav – Norveške, Švedske, Finske in Rusije – in se imenuje Sapmi.
ZastavaNajveč Samijev živi na Norveškem (50 tisoč, več kot polovica vseh Samijev), ki jim tudi edina priznava status avtohtone manjšine. Druga najštevilčnejša skupina živi na Švedskem (20 tisoč), na Finskem pa jih je še osem tisoč. Najmanjša skupnost je v Rusiji (okoli dva tisoč).
Tradicionalno se ukvarjajo predvsem z lovom, ribištvom in rejo severnih jelenov, čeprav danes le manjšina živi samo od teh aktivnosti, dejansko pa nihče ne živi več v nomadskem slogu in ne trguje po postopku blagovne menjave. Najbolj znani so prav nomadski Samiji, rejci severnih jelenov, ki za njih niso samo živali, ampak način življenja. Za Samije imajo vse stvari v naravi dušo – drevo, ptica, žival – zlasti pa severni jelen. S severnimi jeleni ravnajo kot s svojimi prijatelji. Čreda severnih jelenov je bila včasih vse premoženje, ki so ga Samiji imeli, in čredi so posvetili celo njihovo življenje, ljubezen, skrb in trud, saj jim jelen daje vse, kar Sami potrebujejo za življenje: jelenje meso za hrano, kože za postelje in odeje ter toplo obleko in obutev; iz kit delajo niti za šivanje; predelana mast je milo, kosti in rogovje pa se uporabijo za orodje in orožje.
Samiji imajo zelo bogato tradicijo šamanov, ki jih imenujejo noajdi. Le-ti zdravijo z zdravilnimi besedami iz Svetega pisma, pomemben del šamanskega zdravilstva pa je tudi obredno popevanje ali joik, s katerim noajdi vzpostavljajo povezavo med zunanjim in notranjim svetom in komunicirajo z energijami. Joik spada med najstarejše tradicionalne pesmi v Evropi. Noajdi pa lahko celo vplivajo na vreme, zato so jih ribiči pred odhodom na nevarno morje pogosto poklicali na pomoč, saj so ti vnaprej zaznali vsako spremembo vremena.
V preteklosti so bili Samiji žrtev vsesplošne diskriminacije, neizprosnega zatiranja samijske identitete in načrtne asimilacije. Tako so na primer šoloobvezne otroke odvzeli staršem in jih zaprli v internate, kjer niso smeli govoriti laponsko, edinega jezika, ki so ga znali.
Njihova zastava je polna simbolike za te otroke sonca: barve zastave, ki delijo krog, kažejo na razdeljenost Samijev med štiri države, medtem ko krog predstavlja njihovo enotnost in povezanost onstran državnih meja. Rdeče-modri krog predstavlja tudi sonce in luno, podlaga pa nasprotje med polarnim dnevom in nočjo, ki se dvakrat na leto izmenjujeta. Štiri barve so barve tradicionalne samijske noše. Rdeča barva izraža njihovo povezanost z materjo Zemljo, modra, ki predstavlja zrak, pa vero v Stvarnika, iz katerega Samiji črpajo svojo duhovno moč.
Na področje Samijev vas popeljeta potovanji Klasična Skandinavija in Skandinavska pravljica.