25. feb, 2020   Agencija Oskar  

 

Koronavirus

Spoštovani,

V Združenju turističnih agencij Slovenije prejemamo mnoga vprašanja vezana na pojav koronavirusa ter o njegovem vplivu na potovanja in počitnice, ki jih organizirajo slovenske turistične agencije.

V ZTAS neprekinjeno sodelujemo z vsemi organi v R Sloveniji, kakor tudi s tujimi predstavništvi v RS, ter z agencijami iz dežel, od koder prihajajo organizirane skupine v Slovenijo, ter kamor potujejo slovenski turisti. Tako smo zmeraj na tekočem s svežimi informacijami, ter lahko takoj ustrezno ukrepamo.

Zaradi poplave, ne nujno tudi točnih informacij v različnih medijih, želimo poudariti:

  • Vsa potovanja, so zmeraj načrtovana in izvedena tako, da je na prvem mestu zagotovljena varnost naših gostov.
  • Pri ocenjevanju, ali se potovanje izvede, imamo prav zaradi informacij iz vseh zgoraj navedenih virov, dobro, točno in objektivno informacijo o stanju v neki državi ali pokrajini
  • Pri svojem delu ne podlegamo subjektivnim ocenam posameznikov, temveč sledimo uradnim informacijam državnih organov in naših dolgoletnih poslovnih partnerjev

Zato se nam zdi pomembno, da tako agencije, kot gostje, realno in objektivno ocenjujejo situacijo, ter se vsi zavedamo zakonskih normativov, pravic in obveznosti, ki jih imamo;

  • Gostje lahko vedno, tako kot je predvideno v zakonodaji, odpovedo vsak turistični aranžma, vendar jih je potrebno pri tem opomniti, da odpoved pomeni tudi takšne penale, kot so predvideni po zakonu.
  • V primeru nastopa okoliščin, ki bi onemogočale izvedbo pretežnega dela programa, bomo sami odpovedali program, če pa bo sprememba manjša, pa bomo gostu to pojasnili, saj manjša sprememba po zakonu ni zadosten razlog za odpoved potovanja
  • Edine merodajne informacije so informacije, ki jih izdajo uradni državni organi, na prvem mestu organi R Slovenije, ter državni organi namembne države. Pri tem je potrebno biti točen, saj npr. omejitev potovanj v neko pokrajino ali mesto, še ne pomeni omejitve potovanj v celotno državo.
  • Samovoljno odpoved potnikov je potrebno potniku razložiti, ter ga vnaprej, po možnosti tudi pisno, opozoriti na finančne posledice takšne odločitve. Praksa je že pokazala, da so tisti, ki ocenjujejo morebitno stopnjo ogroženosti državni organi države in ne vsak potnik sam. Drugačna interpretacija je preprosto napačna.
  • V primeru zgolj nakupa letalskih vozovnic, so potnikove pravice omejene na pravice, ki izhajajo iz plačane cene vozovnice in ustreznega razreda, v katerem potuje. Natančne pogoje naj mu razloži prodajalec.

Še posebej pa bi želeli poudariti, da vsak morebiten ukrep, ki ga lahko sprejme kateri od državnih organov, velja načeloma za obdobje 30 dni; tako npr. morebitno potovanje na območje, kamor trenutno morda ni možno, če bo potekalo čez npr 60 dni, zato še ni potrebno odpovedati.

Zato je vsaka odpoved potovanja gostov, ki npr. ne bi želeli potovati v neko državo, vendar potujejo na območje, ki ni ogroženo, ter ni kot tako ocenjeno s strani državnih organov, neupravičena in jo lahko štejemo za odpoved gosta, z ustreznimi po zakonu predvidenimi stroški.

Tranzit skozi države (npr. Italijo, Avstrijo, Hrvaško ipd..) ni sporen; vsekakor ni razlog za odpoved in ni razlog za neudeležbo na potovanju ali odpoved.

Manjša sprememba programa (npr. odpoved obiska kakšnega muzeja ali npr. enega od štirih krajev na potovanju) je manjša sprememba programa, ki je po zakonu dovoljena in ni razlog za odškodnino ali zmanjšano ceno.

Enako velja tudi za odpovedi aranžmajev, ki se nanašajo na potovanja, ki bodo izvedena čez nekaj mesecev.

O vseh spremembah vas bomo tekoče obveščali.

Ljubljana, 25.2.2020


                       
Generalni sekretar ZTAS
Mišo Mrvaljević