13. apr, 2021   Agencija Oskar, Intia  

 

Kaj je zame? Coaching, supervizija, svetovanje ali terapija?

Vse štiri metode so usmerjene v izboljševanje kvalitete življenja. Katera je najboljša za vas? To je odvisno od vašega stanja, energije, težav, ciljev in tudi naravnanosti. Odgovornost strokovnjaka je, da oceni, če je res on tisti, ki vam lahko pomaga.

Za koga primerno in za koga ne?

Coaching: Za usmerjene k akciji, ki želijo osmisliti svoje življenje z doseganjem rezultatov, ciljev in uresničevanjem svojih talentov. Ni primeren za ljudi s težavami v duševnem zdravju in pod velikim stresom.

Supervizija: Za strokovnjake, ki intenzivno delajo z ljudmi; za time, organizacije, delovne skupine, ki želijo izboljšati svoje delovne procese, komunikacijo in odnose ter zmanjšati stres na delovnem mestu. 

Svetovanje: Za razreševanje težav s področja zmernih čustvenih stisk in visoke ravni stresa, pri večjih življenjskih spremembah, kjer zadošča usmeritev, napotek ali nasvet. 

Terapija: Za zdravljenje kompleksnih psihičnih težav, pri soočanju z velikimi življenjskimi spremembami (smrt bližnje osebe, ločitev …).

Kaj se dogaja v procesu?

Coaching: Usmerjeni smo v sedanjost s pogledom v prihodnost, razvijamo se na osebnem in strokovnem področju; idejni načrt uresničujemo z izvajanjem in evalviranjem akcijskega načrta.

Supervizija: Razvijamo se na strokovnem področju, prakso integriramo s teorijo in prihajamo do novih uvidov, spoznanj in ravnanj, tako da reflektiramo lastne izkušnje pri delu.

Svetovanje: Svetovalec ponudi rešitve, ki bi lahko rešile problem na čustvenem, mišljenjskem ali vedenjskem področju; usmerjen je na sedanjost. Proces je kratkotrajen. 

Terapija: Poudarek je na zviševanju kvalitete življenja preko razreševanja vzrokov notranjih stanj, razumevanja vplivov zgodnjih življenjskih izkušenj in iskanja funkcionalnih načinov delovanja in čustvovanja.

Na čem je poudarek? 

Coaching: Na doseganju ciljev, rezultatov, uresničevanju svojih zamisli.

Supervizija: Na razvoju v profesionalni, službeni, strokovni sferi. 

Svetovanje: Na iskanju prave rešitve trenutnih težav in izboljšanja življenjskih okoliščin. 

Terapija: Na doseganju nove ravni funkcionalnosti življenja; odvisno od modalitete terapije.

Kakšni so učinki?

Coaching: Prepoznam svojo osebno moč, postanem bolj učinkovit in organiziran, ustvarjam kvalitetnejše odnose, bolje komuniciram, lažje dosegam svoje cilje, čutim več smisla in izpolnjenosti.

Supervizija: Gradimo lastno profesionalno identiteto, izboljšamo delovne odnose in komunikacijo, krepimo kompetence, etiko, integriteto in avtonomnost. Pri delu smo bolj učinkoviti in bolj odporni na stres. 

Svetovanje: Od svetovalca dobim nasvet, kako lahko razrešim svojo težavo. Svetovalec me vodi skozi proces, usmerja, svetuje, da skupaj najdeva prave rešitve.

Terapija: Lajšanje in zdravljenje depresije, tesnobe in ostalih duševnih težav. Gre za daljši in globlji proces, za korenite življenjske spremembe, na ravni delovanja živčnega sistema in telesa.

Kdaj mi koristi?

Coaching: Ko potrebujem »življenjskega trenerja«, da sam hitreje in lažje pridem do uresničitve svojih življenjskih ciljev.

Supervizija: Ko želim okrepiti učinkovitost, izboljšati organizacijo dela, komunikacijo in odnose. 

Svetovanje: Ko potrebujem jasno usmeritev, navodilo za korak naprej in hkrati potrebujem podporo od zunaj.

Terapija: Ko čutim, da sam ne zmorem naprej in želim z globinsko razrešiti kompleksne vzroke za svoje težave. 

IMG 20200810 102907 manjsa - Kaj je zame? Coaching, supervizija, svetovanje ali terapija?


Na Inštitutu Intia za osebni in strokovni razvoj izvajamo coaching in supervizijo.

Prijavite se na Predstavitev – spoznavno srečanje  

Pišite nam ali nas pokličite na +386 30 713 969.