Oskar - Potovanja po svetu 2022

Agencija Oskar, d.o.o. t +386 4 20 14 338, 339 | f +386 4 20 14 331 | gsm +386 31 699 078 e info@agencija-oskar.si www.agencija-oskar.si OSKARJEVA POTOVANJA 202 2

Oskarjeva potovanja 2022 2 Nagovor sopotnikom Že z listanjem NOVEGA KATALOGA začutite svetovno širino, ko pa se spustite v branje tekstov, vstopite v njeno globino. Tu je naš skupni PROSTOR neštetih zgodb, izkušenj in doživetij, vtisov in spoznanj - ki smo jih tisoči in tisoči sopotnikov skozi 25-letno sobivanje ustvarjali – za vse NAS! Kakšno bogastvo ZGODB (scenarijev, potovanj)! Vsaka je neprecenljivo bogastvo, ki nepozabno krasi naša življenja, navdušuje vse trenutke naše sedanjosti vseh, ki se znova in znova podajamo v nove podvige! Povezovalna nit (vinska trta) Agencije Oskar je mehka in človeku prijazna potovalna filozofija, ki osmišlja potovanje in nas same v njem, vlogo sopotnikov in vodnikov, sodelavcev in soljudi, na potovanju in v življenju. Oskarjeva potovalna filozofija sprejema in vključuje vse in vsakogar kot je, v svoji izjemnosti, in nas požene v ustvarjanje skupne Zgodbe – naj bo potovanje ali življenje. Oskarjevo potovalno filozofijo ustvarjamo vsi sopotniki, vsa doživetja in spoznanja, od prvega legendarnega potovanja čez Sulawesi leta 1996. Vsaka izkušnja nas krepi in poživlja, v vsako leto vstopamo močnejši in nadgrajeni, z bolj ozaveščenim smislom živeti trenutek kot je in uresničevati njegovo poslanstvo. V Vodniški šoli Agencije Oskar zbiramo skupno znanje in ga združujemo v sinteze, z bogastvom skupne preteklosti plemenitimo vodnike Agencije Oskar, da našo skupno dediščino vdihujemo v vsako novo potovalno izkušnjo, v življenje. Na poti v večnost. Da se potovanje vsakič zaključi, vendar nikoli ne konča - da se s povratkom domov šele prav začne. Kajti smisel potovanja je skrit v domačem življenju; poslanstvo potovalnega stroška pa je skrito v naložbi v nadgrajeno domače življenje. Po potovanju namreč nikoli več ni tako, kot je nekdaj bilo. Srečno na vaši poti! Ostanite še naprej svetli in sijte, Oskar

www.agencija-oskar.si 3 na Oskarjeve potovalne stile? •človeku prijazen potovalni načrt, usmerjen v večje doživetje dežele, •poudarjen stik z deželo, njenim mišljenjem in drugačnostjo, •človeku prijazno vodenje in vpeljevanje v drugačnost dežel, •visok standard organizacije in storitev Agencije Oskar, •vključen izziv, ki sopotnika vpeljuje v deželo in vase, •visoka dodana vrednost - iz potovanja ustvarjamo avtorski film! na potovanje za zaključene skupine? •gibljivo svetovanje pri ukrojitvi potovanja po vaši meri (prepletanje stilov …), •znanje in izkušnje iz vodenja in skupinske dinamike (teambuilding), •drobna potovalna doživetja, ki izhajajo iz specialističnega poznavanja dežel, •sodelovanje in razumevanje pri postopkih doma in na potovanju, •poznavalsko vodenje in specialistični pristop. na individualno potovanje? •svetovanje in skupno ustvarjanje vaše potovalne zgodbe, •kakovostne informacije in napotki za pripravo pred odhodom, •specialistično poznavanje dežel, •kaj smo še pozabili? Več na www.agencija-oskar.si Zakaj z Agencijo Oskar:

Oskarjeva potovanja 2022 4 RAZVOJ POTOVALNEGA OSKARJA Začel sem kot mladinec in študent s počitnicami in fizičnim hedonizmom (počitnice, žar in žur). Kasneje sem iskal svobodo in odklop iz domače resničnosti. Temu se je kmalu pridružila želja po spoznavanju drugih tradicij in kultur, ver in običajev (turistična potovanja). Ko sem se naveličal biti opazovalec, sem želel postati glavni igralec. Poiskal sem pristnejši stik z drugačnostjo gostujočih dežel in večji izziv potovalnega vetra, ki me je dramil v potovalni zanos (doživeta in aktivna potovanja). Ko me je prevzelo lastno doživetje, sem bil pripravljen za “še več lastne igre” tvegati vse več udobja (avanturizem in Oskar plus), za še večjo moč doživetja. Do tu sta bila še vedno prvi dežela in potovanje, jaz pa njun odziv. Ključni preskok se mi je zgodil, ko sem jaz postal umetnina, potovanje, sopotniki in gostujoča drugačnost pa so postali umetnik, ki ustvarjajo najlepše delo. Postal sem vodnik. Naj traja … Veliko sopotnikov se nas vzpenja po tej spirali; po več ponovitvah istega postane tudi prej najbolj zanimivo dolgočasno. Stopnjujemo se iz »dvojke« preko »trojke« k Oskar plus. Spomnimo se Noeta in Mojzesa – malo norosti, pogum in navdahnjenost. Do končne Zmage! OSKARIZMI Morda se z domačega zornega kota oskarizmi zdijo nesmisel in prav je tako, saj so to tudi potovanja sama.Oskarizmi so nastali na potovanjih in tampostajajo še kako smiselni. Pripravljeni so za to, da jih v Potovalnem dnevniku prebirate in doživljate na vaših poteh z nami na vseh kontinentih. Lahko so zgolj šaljive povedi, a povemvam– za vsakim med njimi stoji globoka skrivnost in huda resnica. In če se vamzgodi, da vambodo oskarizmi na potovanju všeč – potemste tudi vi na pravem potovanju! NORMALNO IN IZJEMNO… Na začetku sem za nerazumna dejanja rabil razumljiva opravičila, s katerimi sem doma skušal utemeljiti, da nisem nor. Najprej sem se skliceval na lenobni počitek, morje, žar in žur. Ko sem kasneje govoril o že(l)ji po spoznavanju vse bolj odmaknjenih kultur in običajev, sem se že vse več ljudem zdel vsaj malo nor. Nisem se dobro počutil. Ko sem kasneje prosti čas in denar opravičeval z doživljanjem drugačnosti in preseganjem samega sebe; še posebej pa ko sem se žarečih očk vračal iz puščavskih, gorskih ali tropskih ekspedicij – so me začeli zapuščati tudi bolj zvesti prijatelji. Tako ne gre naprej, sem si rekel. Če ne morem potovalnih presežkov razumsko razložiti, lahko drugim omogočim to isto doživeti. Nekateri me bodo razumeli. Ustanovil sem Agencijo Oskar. Zdaj se v svoji izjemnosti odlično počutim. Potovanje je izraz duše in zavesti, prevlada nevidnega bistva nad človekovim vidnim jazom, pa če se tega še tako branimo. KRAJŠE TURISTIČNO ALI DALJŠE IN BOLJ DOŽIVETO? Na turističnem potovanju je sopotnik opazovalec drugačnosti (gostujoče dežele) in igralec v enakosti (z domačim življenjem). Turizem je zanimiv fenomen – v njegovem naročju človek potuje 10.000 km daleč, da se predaja istim jedem in pijači kot doma, si privošči podoben standard kot doma in želi izpolnitev pričakovanj, ki so se ustvarila doma. Turist je z vsakim dodatnim dnem bolj kot drsalec po zaledenelem jezeru, iščoč srečo, ki leži pod ledeno gladino. Turistična potovanja zato ne smejo biti predolga ali pa jih je treba v zadnjem delu bolj obilno zalivati v bolj domu enakem okolju. Nadgradnja je vstop v sfero osebnega doživljanja, ki je poIz Oskarjeve potovalne filozofije – ocvirki po izboru avtorja Islandija 8 Skandinavija 10 Baltik Estonija, Latvija In Litva 12 Irska 14 Anglija 16 Škotska 18 Portugalska 20 Madeira 24 Azori 28 Španija 30 Kanarski otoki In Baleari 34 Francija 36 Korzika in Sardinija 40 Italija 42 Grčija 46 Maroko 50 Zahodna Turčija 52 Vzhodna Turčija 56 Jordanija 60 Egipt 62 Oman 66 Iran 68 Izrael in Libanon 70 Gruzija in Armenija 72 Centralna Azija Uzbekistan, Kirgizija in KAZALO

www.agencija-oskar.si 5 časnejši, pa zato daje večkratne učinke. Najprej se želimo ustaviti od domačih hitrosti in se razbremeniti samih sebe, kakršni smo doma. Z vidika globljih doživetij je prvih 6 - 8 dni potovanja bolj vstopanje v zgodbo, potem pa se začne res doživljati. Za vstop v sfero potovalnih moči in osebnega doživetja ter enkratnih in neponovljivih potovanj so primernejša daljša potovanja. INDIVIDUALNO ALI SKUPINSKO? Individualna potovanja so običajno pripravljena po željah naročnika, prav tako pa je sama izvedba v njegovi domeni. Tako se domače predstave prestavljajo v drugačnost gostujočih dežel. Prevladuje tendenca potovanja po lastni predstavi, kar godi površinskim doživetjem in doma vzpostavljenim pričakovanjem. Četudi individualno potovanje v Agenciji Oskar še tako skrbno pripravimo, se individualni potnik v gostujoči deželi znajde sam, poskrbi zase in se organizira. To je po eni strani izziv, po drugi strani pa to vzpodbuja osebnostno delovanje, kar popotnika običajno zadrži v bolj površinski pozornosti. Preseganja obstoječega je pri individualnih potovanjih manj, več je uživanja v sferi znanih pojmovnih meja. Na skupinskih potovanjih se posameznik prilagodi potovanju, vodstvu vodnika in skupini sopotnikov. Po drugi strani pa se lahko povsem prepusti potovanju in poteku dogodkov, skupinski dinamiki in druženju s sopotniki. “Mehka” potovalna skupina in “sočuten” vodnik vzpostavi odlične pogoje in čvrst okvir za varno sproščanje v sfero globljih doživetij in za preseganje obstoječega mene, kot sem doma. Skupinske prednosti presežejo šibkosti pri ozaveščenem sopotniku, ki je za moč doživetja samega sebe pripravljen žrtvovati del lastne svobode. VELIKA ALI MAJHNA SKUPINA Pri turističnih potovanjih daje velika skupina občutek diskretnosti, varnosti in formalnosti. Tako kot doma se v veliki skupini lažje skrijemo pred gostujočo drugačnostjo in tudi pred lastno spontanostjo. Velike skupine (30+ potnikov) so korekten pristop bolj ogledovalni turistični radovednosti. Če so zato še cenovno ugodnejše, toliko bolje. Izkazuje pa se, da tudi (pre) majhne skupine (do 15 potnikov) z doživetvenega vidika niso optimalne, saj so lahko preveč osebnostno obremenilne in sopotnikom lahko zmanjka potrebne zasebnosti (predvsem v začetnih taktih potovanja) za globljo sprostitev in življenje samega sebe. Izkušnje pravijo, da so optimalne skupine nekje med 15 in 25 sopotniki, ravno prav velike, da znotraj njih vsakdo lahko najde diskretnost, in ravno prav velike, da vsak izmed sopotnikov lahko zaobjame celo skupino in spontano sodeluje v njeni dinamiki. Z mehko skupino in sočutnim vodenjem take skupine zdrsijo v čudovit ples skozi potovalno sedanjost. A so to le izkušnje pri obstoječih pogojih. Kajti tudi velike in usklajene skupine lahko ustvarijo neverjetno moč! IZPOLNITEV PRIČAKOVANJ IN POTOVALNI IZZIV Turistični potnik zapiše: bilo je korektno turistično potovanje, v skladu s pričakovanji. Kot turistična agencija smo srečni, potovanje smo izpeljali, potniki so zadovoljni. Človek potuje zaradi tistega, kar plača. Turistična potovanja so pripravljena tako, da zadovoljujejo potnikova pričakovanja. Če se doživetij željni znajdete na njih, lahko začutite vzgib neizpolnjenosti in pomanjkanja spontanosti; takšen je lahko učinek dodelanosti. Doživetje pa temelji na osebni izkušnji, ki človeka najmočneje popelje skozi preseganje obstoječega (samega sebe) = presenečenje = potovalni izziv. Potovalni izziv je vsakemu nekaj drugega – enemu je hrana na ulici in drugemu je fizična aktivnost, tretjemu je pijavka v gozdu in četrtemu je pogled na revščino na indijskih ulicah. Doživeto potovanje želi biti “nagnjeno” v deželo in drugačnost tako, da potovalni veter presenečenj stalno pihlja v skupinsko dinamiko in jo vznemirja. Najprej se čustveno predramimo in odzovemo, po presežku pa pride prelesten občutek, da smo vstopili v lastno polje, v katerega pred tem nismo imeli dostopa – odkrijemo del sebe, in to je najbolj noro doživetje, vredno Mojzesa in Noeta skupaj. Turistični potniki, ki se znajdete na doživetih potovanjih, ste morda sprva nekoliko nebogljeni, vendar ne za dolgo; tu deluje vzvod skupine, ki pomaga – kajti če je vam težko ob hrani na ulici, pogledate sopotnika, ki mirno sreba indijski dal s pločevinastega krožnika, in potem se mir preseli tudi k vam. In tako se v skupinski dinamiki preseganje spreminja v užitek, od katerega bi človek postal odvisen, ko se ne bi bilo treba enkrat vrniti domov. P.S. Če ste se prebili do konca, vam čestitamo. Tadžikistan 74 Kitajska in Tibet 78 Japonska 80 Indija 82 Šrilanka in Maldivi 88 Indokina (Tajska) 92 Indokina (Vietnam) 94 Indonezija 96 Avstralija in Nova Zelandija 100 Podsaharska Afrika Južna in Vzhodna Afrika 102 Etiopija In Eritreja 104 Tanzanija, Zanzibar In Kenija106 Namibija, Bocvana, Južno Afriška Republika in Svazi 108 Madagaskar 112 Zelenortski Otoki 114 Severna Amerika ZDA in Kanada 116 Kolumbija 120 Mehika 122 Kuba 124 Argentina, Bolivija, Brazilija, Ekvador, Peru 126

Oskarjeva potovanja 2022 6 Potujte v vašem stilu! Izbira potovalnega stila je najpomembnejša odločitev, pri kateri se odločate o: • vrsti filma, v katerem boste zaživeli, • vaši vlogi, ki jo boste na potovanju igrali, • lastnem dogajanju, moči potovalnih trenutkov in doživetij, • kakovosti vašega prostega časa, • bogastvu, ki ga s potovanja prinesete domov ... V vsakem stilu dobite, kar plačate, in vsaj delček »nečesa več«, kar je naše … Sopotniki Agencije Oskar dobite nekaj več - ne glede na izbrani stil potovanja. Na Oskarjevih potovanjih imate poleg potovanja PO deželi priložnost vstopiti v dve dodatni potovanji - v deželo in vase. Butični, specialistični ter osebni odnos ter najvišjo dodano vrednost dobite pri nas po korektnih cenah! Zaključenim skupinam in posameznikom pripravimo potovanje po želji. Oskarjevi potovalni stili Oskarjeva turistična potovanja - stopnja 2 Turistično zasnovana potovanja, kjer praviloma v večjih skupinah spoznavamo glavne znamenitosti dežel, v skladu z možnostmi pa dodamo stik z naravo in tradicijo dežel, več aktivnosti in gibanja. Razgibana dinamika in vključen blagi potovalni izziv. Oskarjeva doživeta potovanja - stopnja 3 Vstop v sfero potovalnih moči. Poudarek na doživetju in kvaliteti potovalnega časa. Temelji potovalne zgradbe (storitve, logistika …) so še vedno osnovani v mejah turistične logike, poudarek pa je na vsebinski nadgradnji in doživetju! Tankočutni scenariji in izvedba po Oskarjevi potovalni filozofiji. Sopotnik postaja glavni igralec. Oskar plus Nadzorovani avanturizem za vsakogar, ki je usmerjen v potovalno moč in doživetje! Odkrivanje vrhunskih terenov svetovnih popotnikov, kjer se sopotnik prilagodi gostujoči deželi, da lahko iz nje črpa bogastva, ki mu jih dežela ponuja. Lahko daljša, tudi ekspedicijska potovanja (v osrčje Sahare, v zahodni Tibet, odročni Irian, Danakhilsko depresijo …). Lahko so mehka in čutna vandranja po zahodni Turčiji (Pravljica) ali Radžastanu (bivanje v palačah …). Potovanja, ki spreminjajo človeka! V tekstih potovanj so storitve zapisane s kraticami Z ���������� zajtrk K ��������� kosilo V ���������� večerja H ��������� nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice H* ������� nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice H** ����� nočitev v hotelu 5 zvezdic P* ������� penzion / lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico P ���������� lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe, …) PT ������ nočitev na vlaku ali ladijska kabina O ��������� nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba …)

www.agencija-oskar.si 7 DANES JE NAJLEPŠI DAN NANAŠEM POTOVANJU. Izpostavili smo največje prednosti Agencije Oskar – vsebinsko bogata potovanja, tankočutno izdelani potovalni načrti, odlično vodenje ter izbira Vašega potovalnega stila. POTOVANJA SO ZMAGADUŠE NAD TELESOM. Potovanja vidimo kot izjemno priložnost za spoznavanje sebe in uresničevanje notranjih potencialov; potovanja čutimo kot pospeševalec osebnega razvoja in kot spodbudo toku navdiha in spoznanj. Potovanje je dragocenost in privilegij, ki se ga splača izkoristiti. NIHČE NE POTUJE ZARADI TISTEGA KAR PLAČA, IN NE MORE PLAČATI TISTEGA, ZARADI ČESAR POTUJE. Predani smo sopotniku in ustvarjanju človeku prijaznih potovanj. Spodbuja nas raziskovanje scenarijev in tehnik v smeri neprecenljivosti in izjemnosti sopotnika in potovanja samega. Zanima nas ustvarjanje vzdušij in doživetij, vtisov in spoznanj. Za hrano, pijačo, spanje ter podatke je vedno poskrbljeno. ČE JE VIZIJAJASNA, OSTANE LE ŠE UŽITEKNA POTI. Oskarjevci smo vedno v nadgrajevanju – naša stalnica je razvoj v vse večjo človeško širino, sprejemanje in vključevanje vsega in vsakega med nami, takega kot je. V takšnem skupnem PROSTORU potem ustvarjamo ZGODBE – potovanja, ki so naše skupno neprecenljivo bogastvo. IZJEMNOST IN NEPRECENLJIVOSTJE SKRITAVNAS SAMIH. Izjemna potovanja lahko ustvarjamo le skupaj – s sodelovanjem, zaupanjem, razumevanjem in ozaveščanjem potovalnih in osebnih potencialov. To je naše poslanstvo, ki ga uresničujemo z žarom v očeh. SOPOTNIK (SKUPINA) JE NAŠE NAJVEČJE (POTOVALNO) BOGASTVO. ŽIVLJENJE JE LEPO INMI GA ŽIVIMO.

Oskarjeva potovanja 2022 Islandija je raj za aktivne ljubitelje narave. Tu najdemo nekaj najbolj impresivnih naravnih čudes v Evropi. Najbolj znan gejzir Strokkur razveseli z izbruhom vode vsakih 5 – 10 minut, hrumeč veličasten slap Godafoss, znan tudi kot »slap bogov«, največji evropski ledenik Vatnajökull, do katerega se z ladjico zapeljemo do samega roba. Posebno doživetje so tudi sprehodi med labirinti lave, brbotajočega blata in vročimi turkiznimi jezeri. Nepozabno pa je razvajanje v objemu tople termalne vode, ki privre naravnost iz nedrij zemlje v Modri laguni. V najvarnejšo državo na svetu se seveda ne odpravimo po sončne žarke in topel oddih, zato pa ta čudoviti otok ponuja marsikaj, česar ni moč najti nikjer drugje. To je skok iz ponorelega sveta v neskončnost naravnih lepot. 8 ISLANDIJA Islandija je otok spektakularne narave. Oko strmi in občuduje, duša se čudi in navdušuje. Zaradi svoje unikatnosti je to ena najbolj zaželenih potovalnih destinacij. To je dežela presežnikov – največji ledeniki, najmogočnejši slapovi, impresivni bruhajoči gejzirji, najstarejši parlament, najmanjše glavno mesto … Tu so še barvite ribiške vasi, visoki fjordi ter od vetra izklesani obrazi domačinov. Posebnost so zagotovo topli naravni vrelci, kjer lahko ogrejemo naše utrujeno telo. Očara nas neskončen mir in samota, prežeta z globokimi zgodbami in starodavnimi sagami. Na voljo so tri različna potovanja. Najkrajše potovanje je razpisano jeseni in pozimi, kjer je glavni poudarek doživeti polarni sij ter si ogledati nekaj glavnih atrakcij. Poleti je razpisanih največ potovanj, saj je takrat najboljši potovalni čas. Prva možnost je klasično potovanje, kjer potujemo z avtobusom ter spimo v hotelih in si ogledamo vse glavne znamenitosti. Druga možnost pa je odlično Oskar + potovanje, kjer deželo raziskujemo z najetimi vozili, spimo v kvalitetnih penzionih ali hostlih ter celovito raziščemo in doživimo Islandijo. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite!

www.agencija-oskar.si 9 Islandija - V deželi ognja in ledu Islandska saga je celovito krožno poletno »self drive« potovanje po Islandiji. Poleg vseh znanih glavnih znamenitosti ter izletov z ladjico na tem potovanju obiščemo tudi polotok Snelfellnes, cel dan raziskujemo okolico vzhodnih fjordov, po želji pa se lahko odpravimo na treking v ledeniško dolino Þórsmörk. To potovanje je zasnovano aktivno in dinamično, vključuje daljši dan, v katerem je veliko ogledov in več sprehodov. Zjutraj in ob večerih se ob skupni pripravi hrane veliko družimo in se zabavamo. Razpisani termini so v glavni sezoni od junija do avgusta. Priporočamo ljubiteljem narave in aktivnih počitnic, ki želijo to noro deželo začutiti skozi sprehode in gibanje. (Penzioni/hostli, nočitev z zajtrkom (pripravljamo sami), self-drive) od 1.770€ 11/12 dni Islandija s polarnim sijem je celovito turistično doživetje Islandije. V osmih dneh z avtobusom naredimo krog po celotnem otoku in vidimo vse glavne naravne znamenitosti (Borgarnes, vsi znani slapovi, okolica z jezerom Myvatn, Vestmanski otoki, Zlati krog: Gullfoss – Geysir – Thingvellir). Po želji se odpravimo tudi na dva izleta z ladjico ter se razvajamo v Modri laguni. Za piko na i so dodani tudi krajši sprehodi po zanimivih poteh. Potovanja so razpisana od aprila do avgusta, kar je idealno za vse, ki si želijo na udoben način spoznati deželo. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom) je kratko »self drive« potovanje. Glavni poudarek potovanja je lov na polarni sij, ki je najverjetneje življenjska želja vsakega posameznika. Ogledamo si prestolnico, zlati islandski krog, na jugu otoka pa stopimo blizu bučečih slapov in se sprehodimo po vulkanski črni plaži z zanimivimi bazaltnimi stenami. Za konec uživamo še v objemu zdravilne termalne vode. Potovanje je razpisano jeseni in pozimi, ko je dan krajši. (Penzioni/hostli, nočitev z zajtrkom, self-drive) od 1.485€ od 960€ 8 dni 5 dni Feb Mar Okt Nov 22 1 29 2 Jun Jul Avg 25 5, 16, 26 6, 16, 27 Apr Jun Jul Avg 23 25 16 6 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo doživeto potovanje Stopnja 3 Oskar plus, aktivno potovanje Stopnja preberi več preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Poleti je skandinavski dan reees dolg. Ko smo dovolj severno, prava noč ne obstaja več. Si lahko predstavljamo, kako se opolnoči ozremo proti obzorju in gledamo naravnost v Sonce? Norveška je dežela fjordov: po vsej zahodni obali se vijejo dolgi in globoki ledeniški zalivi. Ko stojimo visoko nad njimi, se s klifov odpirajo nori razgledi – kot da smo na vrhu sveta. A ko po fjordih plujemo z ladjo, se ob pogledu navzgor zavemo mogočnosti narave in naše majhnosti. Finska je dežela tisočerih jezer, obdanih z neskončnimi iglastimi gozdovi. Taka kulisa, da se splača ustaviti, morda zapeljati s čolnom in obiskati tipično finsko savno na bregu. Ob tem si ne želimo prestrašiti severnih jelenov, ki se v bližini Rovaniemija pasejo in nabirajo moči za božično letenje okrog sveta. Nordkapp, mističen rt na skrajnem severu Evrope, je krona potovanja po Skandinaviji. Lahko je vetroven in meglen, a vedno enkraten in neponovljiv! 10 SKANDINAVIJA Oskarjeva Skandinavija poleg Danske, Norveške in Švedske vključuje tudi Finsko. Dežele osvajalskih Vikingov nas očarajo s preprostimi in skromnimi ljudmi, z unikatno kulturo in skrivnostno mitologijo, predvsem pa s pristno in neokrnjeno naravo. Razgiban teren daje mnogo možnosti za sprehode, neverjetne razglede, aktivnosti in nepozabna doživetja. Poleti, ko je najlepši potovalni čas, se narava razcveti in vasice zažarijo v rdeče-belih odtenkih. Dih nam vzame čarobna ustvarjalnost matere Narave in pravljične kulise ob poti: prostrani gozdovi, črede severnih jelenov, globoki fjordi, slapovi in ledeniška jezera, obala z idiličnimi ribiškimi vasicami in slikovitimi zalivi, in seveda Nordkapp s polnočnim soncem. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite! Pripravili smo dve potovanji na Skandinavijo. Če želite v kratkem času raziskati zanimivosti mest in doživeti pristno skandinavsko mestno vzdušje, priporočamo potovanje Skandinavske prestolnice (Kopenhagen, Stockholm, Helsinki, Oslo). Skandinavska pravljica pa je doživeto doživljanje najlepših kotičkov skandinavske narave. Več je prostega časa in možnosti izbire.

www.agencija-oskar.si 11 Skandinavska pravljica Skandinavske prestolnice je polno dinamično potovanje. Spoznamo fotogenične prestolnice Skandinavije - zdaj smo v Kopenhagnu, že jutri v Stockholmu ter nato v Helsinkih ali Oslu. Nekaj zabavnih nočitev opravimo na trajektu, od koder je s krova čudovit pogled na obrise mest. Najboljši čas za vrtiljak štirih skandinavskih prestolnic je konec pomladi in poleti, ko so dnevi dolgi, tako da v kratkem času doživimo največ. (Hoteli 3*, nočitve z zajtrki, trajekti) Jul 10, 24 je poglobljena skandinavska zgodba, katere osnovni cilj je doživljanje neverjetne skandinavske narave. Na Norveškem dodobra raziščemo Lofotske in Vesteralske otoke, kjer si poleg številnih pohodov ob obali in hriboviti notranjosti privoščimo tudi ogled kitov z ladjo. Na Finskem se radi podamo na daljše sprehode po tipičnih jezerih in barjih, dan pa zaključimo v savni. Na poti posebno pozornost namenjamo tradiciji – tu so mnogi unikatni muzeji (vikinški, ribiški, skalne poslikave, etnične skupnosti), obiščemo lahko črede severnih jelenov in huskijev ter spoznamo Laponce. (Hoteli 3*, nočitve z zajtrki) V pripravi od 2.058€ 7 dni 15 dni Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo doživeto potovanje Stopnja 3 preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Baltik je mističen. Tako blizu, a drugačen in vedno zanimiv. Državice, ki so si na prvi pogled podobne, so še kako različne. Stisnjene nekje med Skandinavijo, Rusijo in Srednjo Evropo se ponosno borijo za svoj obstoj. Njihove prestolnice Talin, Riga in Vilna so gotovo ene najlepših na svetu. Številni narodni parki, palače in gradovi pišejo svoje zgodbe. Ljudje so gostoljubni in prijazni, hrana pa je odlična. 12 BALTIK ESTONIJA, LATVIJA IN LITVA Baltske države – Baltik je skupno ime za tri majhne evropske države, ki ležijo ob Baltskem morju – Estonijo, Latvijo in Litvo. Vsaka ima svoj jezik in podobno zgodovino kot Slovenija. Estonija, Latvija in Litva so države z bogato kulturo, osupljivo naravo in dolgoletno tradicijo. Vsi, ki ljubijo bujne gozdove, stara mesta, hladno morje, edinstveno lokalno hrano in kristalno čista jezera, si želijo na svoj seznam uvrstiti potovanje po baltskih državah. Na Baltik nas vodita dve klasični turistični potovanji. Program Baltski trojček je krajše potovanje, ki je razpisano spomladi in jeseni. Obema so skupni ogledi vseh glavnih turističnih znamenitosti (prestolnice Talin, Riga in Vilna in ostala večja mesta ter največje zanimivosti v naravi – NP Lahemaa, Sigulda, Jurmala). Program Baltski trojček in Helsinki je razpisan le poleti, kjer pot začnemo z avtobusom že iz Slovenije in si poleg vseh zgoraj naštetih glavnih znamenitosti na poti ogledamo še Varšavo, obmorsko Klaipedo s Kursko Koso ter se odpravimo na izlet na »čebulno pot«. Na koncu dosežemo Helsinke, ki so izhodiščna točka drugega poletnega avtobusnega potovanja, ki se konča preko Varšave in Krakova v Ljubljani. Odlično načrtovane kombinacije za odlično ceno. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite!

www.agencija-oskar.si 13 Baltski trojček Baltski trojček in Helsinki je krajše, klasično in udobno potovanje, ki nas popelje po glavnih mestih vseh treh držav, tudi v naravo in na podeželje. Tu so očarljiva stara mestna jedra Talina, Rige in Vilne, široke peščene plaže, narodni parki Lahemaa in Gauja, edinstven grič križev poln simbolike ter peščene sipine. Spremlja nas odlična hrana. Program je razpisan aprila in septembra. (Hoteli 3*, zajtrk) je daljše klasično in udobno potovanje, ki je na sporedu poleti. Popelje nas v najlepša mesta vseh treh držav, tudi v naravo in na podeželje. Ogledamo si očarljiva stara mestna jedra Kaunasa, Rige in Talina, široke peščene plaže v Jurmali, narodni park Kurska kosa s sipinami, Lahemaa s tipičnimi barji in Gauja z bob stezo in gondolo čez reko. Tu je še edinstveni grič križev poln simbolike. S prihodomv Helsinke dosežemo Skandinavijo. (Hoteli 3*, polpenzion, avtobus/letalo) od 930€ od 1.098€ 6 dni 9/10 dni Jul Avg 1 7 Estonija je mešanica urbanosti in divjine, srednjeveškega in sodobnega, z razpadajočimi gradovi in barvito arhitekturo. Pokrajina je polna neokrnjenih gozdov, starih mest, dih jemajočih otokov in čistih jezer. Prestolnica Talin je vredna ogleda, saj je eno najbolje ohranjenih srednjeveških mest v Evropi. Latvija je dežela nizkih planot, ravnin in rahlo nagubanih hribovij, ki so ledeniško preoblikovane pokrajine. Tu se je končeval mogočni severno-evropski ledenik, ki je nanosil ogromne količine proda in peska, zato tu vidimo zanimive peščene obale. Riga je verjetno najbolj živahno mesto v baltskih državah, kjer je veliko stvari za videti in početi, a za doživetje pravega duha Latvije se moramo odpraviti na spektakularno podeželje z jezeri, gozdovi in peščenimi plažami. Litva je živahna država, ki je skoraj s 40-odstotki pokrita z gozdovi, modrimi jezeri, rekami in slikovitimi mesti. Prestolnica Vilna je veliko več kot le lepo staro mestno jedro, pod Unescovo zaščito – je eno najstarejših preživelih srednjeveških središč v Evropi. Zaradi tlakovanih ulic, starodavnih cerkva in dobro ohranjene arhitekture pa bomo dobili občutek kot da smo v srednjeveškem filmu. Estonija, Latvija in Litva so tekmice, a skupaj so močnejše. Začutimo baltsko edinstvenost! Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Apr 22 preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Irska ponuja nepozabno potovalno izkušnjo, veličastne prizore divje in prekrasne narave, občasno zavite v skrivnostne meglice, ki skrivajo nekatera otoška pravljična bitja. Irska je polna zgodovine – magija Keltov se prepleta z zgodbami divjih Vikingov, odkrivamo srednjeveško življenje in spoznamo polpreteklo zgodovino pod vladavino Britancev. Irsko občutimo in spoznamo v pubih, kamor se steka mlado in staro, kjer prostor zapolnjujeta glasba in smeh. Irci so dobrodušni, gostoljubni in polni (črnega) humorja. Eden izmed vrhuncev Irske so tudi Aranski otoki – odmaknjeni otoki, kjer sta se tradicija in keltski jezik ohranila do danes. Na Zelenem vrtu Evrope in Irski nagajivščini jih raziščemo s kolesi. Na naši nagajivščini na otoku tudi prespimo – nepozabno! 14 IRSKA Irska je zeleni vrt Evrope, otok štiridesetih odtenkov zelene, zrcaljenih v prekrasni pokrajini z muhastim vremenom. Razdeljena je na dva dela, v dve deželi, z različno miselnostjo in vero. Začutimo kontrast dveh svetov, ki tvorita enoten otok, poln zgodovine, ki ga odlikuje veselje: tu so prijazni domačini, glasba, viski, pubi in pravljična bitja. Izjemna narava – veličastni Moherski klifi, na severu skrivnostna »Giants Causeway«, pusta in divja pokrajina polotoka Burren in Conemara. Obiščemo seveda tudi glavna mesta – edinstveni Dublin, šarmantni Galway - poln glasbe in dogajanja ter razdeljeni Belfast, kraj od koder je izplul Titanik. Za piko na i se ustavimo še na Aranskih otokih, hramu irske tradicije in kulture. Tri potovanja za doživetje dežele. Potovanje Irska- zeleni vrt Evrope je Oskarjeva turistična klasika, kjer celovito zaokrožimo po celem otoku. Klasična Irska nas popelje po spodnjem delu Republike Irske. Obe na klasičen način raziščeta glavne znamenitosti; potujemo v večjih skupinah, v turističnem tempu, nagrada pa je krajši potovalni čas, odlična cena in turistično udobje. Irska nagajivščina je doživeto potovanje za sladokusce. Poleg klasičnih ogledov imamo več časa za občutenje vzdušja in odkrivanje globljih plasti dežele. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite!

www.agencija-oskar.si 15 Apr 23, 28 Apr Maj Jun Jul Avg Sep 16, 23 28 25 23, 30 14 17 Jul 9 Jul 16 Klasična Irska Irska – Zeleni vrt Evrope Irska nagajivščina Škotska in Irska je krajše klasično turistično potovanje, kjer obiščemo zahodni in osrednji del Irske s prestolnico. Poudarek je na ogledu glavnih naravnih in ostalih znamenitostih. Doživimo in raziščemo glavno mesto Dublin, spoznamo srednjeveško življenje gradu Bunratty in nekdanjega samostana Cashel. Raziščemo tudi prelepo pokrajino – svetovno znani polotok Kerry in Moherske klife. Za vsakogar, ki želi v čim krajšem času spoznati Irsko. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) je izjemno potovanje, kjer na prijeten način odkrijemo vse spektre Irske in zaokrožimo po celotnem otoku. Vsak ogled doda k skupni zgodbi. Čakajo nas glavne znamenitosti mest in zgodovine, prepletene s skrbno izbranimi naravnimi veličastji. Pika na i pa je raziskovanje s kolesi oddaljenih, divjih in tradicionalnnih Aranskih otokov. Prijetna klima, prijazni ljudje, dobro pivo, zanimivi ogledi, dobri hoteli in pester program so jamstvo, da vam na tem potovanju ni dolgčas. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) je aktivno doživeto potovanje. Poleg klasičnih ogledov več časa namenimo za daljše sprehode, za odkrivanje odmaknjenih in skritih kotičkov. Na Aranskih otokih prespimo in zaživimo z vaškim utripom v lokalnem pubu – noč, ki se je ne pozabi! Povzpnemo se na Croagh Patrick, irsko sveto goro, poleg polotoka Kerry raziščemo še bolj divji polotok Dingle. Več časa in več odkrivanj. Za sopotnike, ki bi radi celostno in aktivno doživeli Irsko. (Hostli - več posteljne sobe, B&B) Škotska in Irska sta izjemna kombinacija za ljubitelje narave, vseh odtenkov zelene, gradov, piva in viskija. Začnemo v Edinburgu ter naredimo manjši škotski krog vse do Glasgowa, od koder poletimo v Dublin. Čaka nas nekaj dni klifov, irskih mest in vasic, pubov in osupljive narave. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) od 799€ od 999€ od 999€ od 1.278€ 5 dni 8 dni 12 dni 8 dni Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskar plus, aktivno potovanje Stopnja preberi več preberi več preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Magični kraji nas osupnejo z miti in legendami, saj je meja med njimi in resničnostjo pogosto zabrisana. Pokrajina je prepredena z bogato in zanimivo zgodovino, ki že od nekdaj buri domišljijo. Tu je dom svečenikov, druidov in starih keltskih kraljestev, kjer je vladala vilinska magija … Kaj pa področje žitnih krogov in starodavnih kamnitih krogov s skrivnostnim Stonehenge-om na čelu? Na številnih mestih se prepletajo zmajeve črte, ki s svojo močno energijo odstirajo tančico med tem in vzporednim svetom. Ne nazadnje, tu je dom kralja Arturja in čarovnika Merlina; tu počiva meč Excalibur in tam nekje se skriva sveti Gral. V Angliji najdemo vse, od malih vasic do dih jemajoče pokrajine. Narodni parki nas za trenutek pustijo brez besed - so kot nalašč za odklop od vsakdana. Izgubimo se v lepih razgledih, jezerih, slapovih, sprehodih … in v petdesetih odtenkih zelene. 16 ANGLIJA Anglija vabi z bogatimi naravnimi lepotami. Dramatična podeželska pokrajina z očarljivimi avtentičnimi vasicami prehaja v osupljiva in raznolika obalna področja, saj morje nikoli ni daleč stran. Panoramski utrinki, zaznamovani s strmimi pečinami, belimi peščenimi plažami, skritimi zalivi, miniaturnimi pristanišči, slikovitimi ribiškimi vasicami in »koncem sveta«, nikogar ne pustijo hladnega. Notranjost zaznamujejo neskončni zeleni pašniki, kjer se vijejo lenobne podeželske ceste, ter divja, mogočna lepota neokrnjene narave v narodnih parkih. Privabljajo nas angleška mesta: London je ena najbolj popularnih evropskih prestolnic, kjer čas mineva čisto prehitro. Liverpool zaznamujejo legendarni The Beatles in nogometni klub. Tukaj sta tudi študentski mesti: slavni Oxford in čarobni Cambridge. Tri potovanja in tri angleške dogodivščine. Ste navdušeni nad miti in legendami ter bolj odmaknjenimi deli dežele? Vdeželi kraljaArturja je prava zgodba za vas. So vam bližje angleška glavna mesta ter narodni parki? Klasična Anglija vas popelje po glavnih znamenitostih. Želite samo vikend oddih v Londonu? Tudi to imamo, odlično za družine in zaključene skupine. Na vseh potovanjih spimo v hotelih in uživamo v turističnem udobju. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite!

www.agencija-oskar.si 17 Apr Jun Avg Okt Dec 2 23 18 29 30 Apr Jun Avg Okt 4 25 21 26 Jul Avg 2 21 Avg 14 London V deželi kralja Arturja Klasična Anglija Anglija in Škotska London je ena najbolj popularnih, prestižnih in zanimivih prestolnic v Evropi. Kje drugje najdemo toliko privlačnih znamenitosti v enem samem mestu: Tower Bridge, Big Ban, muzej voščenih lutk, kraljeva palača, slavni parki, menjava straže, izjemno bogati muzeji. Podaljšan vikend oddih, ko bomo imeli občutek, da potujemo precej dlje. Kratko, a sladko. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom, metro) Raziskujemo čudovite grofije Somerset, Devon in Cornwall, kjer med osupljivo pokrajino (dramatične pečine, soteska Cheddar, Dartmoor, Exmoor) in slikovitimi vasicami oživijo legende kralja Arturja in čarovnika Merlina (Tintagel, Glastonbury) in kjer morda končno najdemo sveti Gral. Obilje mističnih krajev (Stonehenge, Avebury) ter zgodovinskih spomenikov (Exeter, Salisbury). (Hoteli 3*, polpenzion, avtobus) Potovanje nas popelje do skrivnostnega Stonehengea ter na skrajni jugozahod otoka - do otočka St. Michael's Mount. Pot nas vodi na sever Anglije, kjer najdemo vse od malih angleških vasic do dih jemajoče pokrajine. Narodna parka Snowdonia in Peak District nas za trenutek pustita brez besed, saj sta kot nalašč za odklop od vsakdana. Uživamo v razgledih, sprehodih, jezerih, slapovih. Kljub množici ljudi, ki hodi po sledeh največjega angleškega dramatika Shakespeara, je mestu Straford uspelo ohraniti vzdušje iz njegovih časov. Le kdo ne pozna njegove zgodbe o Romeu in Juliji? (Hoteli 3*, polpenzion, avtobus) Potovanje je mešanica narave,mest in gradov. Za začetek se sprehodimo po enem najlepših mest – Edinburghu. Ob zvokih škotskih dud začnemo naše potovanje. Ogledamo si škotske gradove, romantična mesteca in obiščemo destilarno viskija. Osupljiva narava in razgledi narodnega parka Lake District in Loch Lamond. Za vse ljubitelje skupine The Beatles je tukaj Liverpool. Za konec nas čaka mogočni Stonehenge. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom, 5x večerja, avtobus) od 399€ od 1.146€ od 729€ od 1.158 4/5 dni 8 dni 8 dni 8 dni Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 preberi več preberi več preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Škotska se ponaša z divjo, nepojmljivo lepo naravo. Neokrnjeno pokrajino zaznamujejo neskončna morja barvitih zelenih pašnikov, kjer se brezskrbno pasejo ovce in znamenito dolgodlako škotsko govedo. V visoki travi, ki jo prekinjajo starodavne vasice, mehki hribi, v meglice oviti gozdovi in ledeniška jezera s pošastmi iz pradavnine, pa se skrivajo številni zajčki. Osupljivi in preprosto spektakularni gradovi, s katerimi je posejana škotska pokrajina, se nam vtisnejo v spomin: ponosni Blair, kjer ima sedež edina zasebna vojska v Evropi, mogočni Stirling, kjer so kronali škotske kralje, Glamis, kjer je odraščala kraljica mati, idilični in največkrat fotografirani Eilean Donan. Prostrana posestva ob gradovih, kjer se šopirijo pisani pavi, niso nič manj impresivna kot gradovi sami. 18 ŠKOTSKA Škotsko lahko opišemo kot deželo viskija, kiltov in dud. Dežela na skrajnem severu Velike Britanije nas navduši z brezčasno pokrajino in številnimi jezeri »loch-i«, kot jim pravijo Škoti. Ko zaslišimo igranje škotskih dud in se srečamo s fanti v kiltih (pod katerimi menda ne nosijo ničesar), začutimo, da smo zares na Škotskem. Spoznamo ljudi z neverjetnim smislom za humor in skrivnostno Nessie. Dve potovanji po Škotski in dve različni zgodbi. Krajše ali daljše, turistično ali doživeto, večje ali manjše skupine, hoteli ali hostli, lagodno ali bolj aktivno? Vse to so razlike med našo uspešnico Škotsko lepotico ter Doživeto Škotsko. Kar izberete, bo prav! NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite!

www.agencija-oskar.si 19 Jun Jul 11 20 Apr Maj Jul Avg Sep 25 21 9, 30 7, 13 10 Avg 14 Jul 16 Skrivnostna škotska lepotica Doživeta Škotska Anglija in Škotska Škotska in Irska Začnemo v Edinburgu, znanemu tudi pod imenom »severne Atene« in velja za eno najlepših in najbolj šarmantnih mest v Evropi. Nadaljujemo proti severu in vstopimo v Škotsko višavje, kjer je vse drugače. Spremljajo nas pravljični gradovi, jezera in neskončna zelena pokrajina. Naš krog je sklenjen, ko se vrnemo na izhodišče. Klasično potovanje, ogledamo si vse glavne znamenitosti, primerno za vse! (Hoteli 2-3*, nočitev z zajtrkom) je potovanje za sladokusce. Vključen je ogled vseh glavnih znamenitosti; kjer se klasična potovanja končajo, se moč naše doživete Škotske šele začne, saj vstopimo v prava škotska vzdušja. Po uvodnih taktih v Edinburgu nas potovanje na doživet način popelje po očarljivi »praznini« severne in zahodne Škotske ter odmaknjenih otokov. Vživimo se v škotsko višavje in odmaknjene ribiške vasice s keltskim vzdušjem, še posebej na zahodnih otokih. Večji stik z deželo, močnejše doživetje, manjše skupine. (Več posteljne sobe, avtobus/kombi) Potovanje je mešanica narave, mest in gradov. Za začetek se sprehodimo po slikovitem Edinburgu in ob zvokih škotskih dud začnemo potovanje. Tukaj so škotski gradovi, romantična mesteca in obisk destilarne viskija. Osupljiva narava in razgledi nacionalnega parka Lake District in Loch Lamond. Legendarne skupine The Beatles se spomnimo, ko obiščemo Liverpool. Za konec nas čaka mogočni starodavni Stonehenge. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom) Škotska in Irska sta izjemna kombinacija za ljubitelje narave, vseh odtenkov zelene, gradov, piva in viskija. Začnemo v Edinburgu ter naredimo manjši škotski krog vse do Glasgowa, od koder poletimo v Dublin. Čaka nas nekaj dni klifov, irskih mest in vasic, pubov in osupljive narave. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom) od 1.149€ od 1.140€ od 1.158€ od 1.278€ 8 dni 12 dni 8 dni 8 dni Škotsko lahko doživite tudi v kombinaciji z Anglijo ali Irsko! Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskar plus, aktivno potovanje Stopnja preberi več preberi več preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Portugalska je čutna in otožna hkrati, kakor portugalski Fado: na potovanju doživimo oboje. Že v unikatni in živi Lizboni se vživimo v čase velikih odkritij, mesta ob Atlantiku vse do Porta nas očarajo vsako posebej, dolina reke Duoro pa nam postreže z odličnim Portovcem. Radovedni vstopimo v prelestje portugalske biti, v notranjost granitne hrastove pokrajine, v prostranstvo izgubljenih vasic v Visoki deželi in občudujemo neskončne ravnine plutovcev v Nižinski deželi. 20 PORTUGALSKA

21 Zasanjana dežela ob Atlantiku je evropski potovalni biser. Dežela prijaznih ljudi je z eno nogo v evropski sedanjosti, z drugo v bleščeči preteklosti zlate osvajalske dobe. Ob obali se nizajo velika mesta in glavne znamenitosti dežele, v notranjosti pa najdete čutno portugalsko bit in veličastno trdo naravo hrastov in granita. Občutek imamo, da se je tam čas ustavil. Dežela na skrajnem zahodu Evrope je dežela pomorščakov. Naša Portugalska je nekaj posebnega: kdor jo je enkrat okusil, se navdušen vrača nazaj. Dežela »tam nekje daleč« je pestra in slikovita evropska lepotica, v katero se človek zlahka zaljubi. Na črno-belo tlakovanih ulicah, v s soncem obsijanih mestih, z melodijo portugalščine v ušesih, uživamo v odlični kulinariki in pristni gostoljubnosti domačinov. Tri turistična potovanja nam pričarajo tri drugačna doživetja Portugalske. Dolgoletna uspešnica je 8 dnevni Portugalski kalejdoskop, ki nudi celovito izkušnjo dežele. Novejše potovanje je Portugalski utrinek, kjer v 5 dneh raziščemo Atlantsko obalo. Za vikend oddihe in zaključene skupine priporočamo izlet v Lizbono, saj je eno najbolj prijetnih mest v Evropi. Vsa portugalska potovanja začnemo v Lizboni. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite! nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Mar Okt Nov 2 29 2 Mar Jul Sep Okt 24 20, 28 24 29 Apr Maj Jul Avg Okt 16, 23 28 1, 15, 29 14 30 Jul Okt 23 29 Portugalski kalejdoskop Portugalski utrinek Očarljiva Lizbona Portugalska in Madeira Popelje nas v svet glavnih znamenitosti in mest ob Atlantiku, kot so Lizbona, Coimbra, Obidos, Fatima, Sintra, Aveiro - vse do Porta, kjer se prava portugalska zgodba šele začenja. Vstopimo v notranjost dežele, v dolino reke Duoro, občudujemo odmaknjene vasice in neokrnjeno naravo Serra da Estrele in osrednje planote. Slikovite pokrajine so kot nalašč za sprehode, da se sprostimo, razživimo in srkamo portugalsko bit. 2x letno potovanje podaljšamo z morjem, da izkusimo Atlantik in peščeno plažo v okolici Fara. (Hoteli 3-4*, polpenzion) Obiščemo vsa glavna mesta in znamenitosti Atlantske obale. Doživimo šarmantno prestolnico Lizbono, portugalski Oxford – študentsko Coimbro, radoživi in čutni Porto, umetniški Obidos ali ribiški Aveiro. Čas portugalskih zlatih let začutimo v palači Sintri ter v samostanski Alcobaci, v Fatimi pa nas prevzame romarsko vzdušje. Vsak kraj dodaja košček barvitemu mozaiku. (Hoteli 3-4*, polpenzion, NZ) Kratek mestni oddih v Lizboni in okolici je kot nalašč za podaljšan vikend. Lizbona je mestni biserček, ki ga je vedno vredno obiskati. Mesto ob reki Tejo preveva duh zgodovine in tradicionalnega portugalskega vzdušja. Čudovito za raziskovanje in vživljanje v čase velikih odkritij. Za piko na i obiščemo še okoliško Sintro, rt Cabo da Roca ter vasico Cascais. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) nas najprej popelje od Lizbone do Porta (po programu Portugalski utrinek), kjer spoznamo vse glavne znamenitosti Portugalske, v drugem delu potovanja mesta zamenjamo za naravo in zaživimo z najlepšimi vzdušji atlantske Madeire. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) od 945€ od 699€ od 570€ od 1.110€ 8 dni 5 dni 4 dni 9 dni Portugalsko lahko doživimo v kombinaciji z Madeiro! 22 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 preberi več preberi več preberi več preberi več

www.agencija-oskar.si 23 Portugalska z Madeiro Španija in Algarve Združuje južni del Portugalske, osrednjo in južno Španijo. Popelje nas iz Madrida,mimoToleda,vpravljičnoAndaluzijo.Takov glavnih prestolnicah, kot v manjših vasicah začutimo svojevrstno mešanico španskega in mavrskega vpliva. Čaka nas tudi južni del Portugalske, ki nudi sproščeno vzdušje, lepe plaže in jame. Mimo Evore se vrnemo v »pravo« Španijo, do Trujilla, Guadelupa in zaključimo v Madridu. (Hoteli 3*, nočitev z zajtrkom) od 1.167€ 10 dni Severni Španija in Portugalska je razkošno doživetje portugalskega kontrasta. V prvem tednu doživimo znano in skrivnostno Portugalsko (po programu Portugalski kalejdoskop) ter začutimo portugalsko enkratnost. V drugem tednu pa zdaj sproščeni in vključeni v potovalno vzdušje vstopimo v doživljanje atlantske Madeire. Čudovita priložnost, da se preprosto utopimo v portugalskem vzdušju. (Hoteli 3-4*, polpenzion/nočitev z zajtrkom) je potovanje, ki je polno raznolikosti in zgodb. Špansko zgodbo smo združili z nekaj portugalske mehkobe. Potujemo skozi neverjetne kontraste osrednje Španije do severne obale, potem pa se preko severne Portugalske in Salamance vrnemo v Madrid. Prevzame nas mogočna atlantska obala in slikovit narodni park Picos d' Europa, »manj znana« Portugalska, kjer vstopimo v Portugalsko gričevje ter čudovita mesta Burgos, Bilbao, Santiago de Compostela in še mnoga druga. (Hoteli 3-4*, nočitev z zajtrkom) od 1.554€ od 999€ 15 dni 9 dni Jun Okt 3 21 Jul 1, 15, 29 Apr Jul 23 16 Portugalsko lahko doživimo v kombinaciji s Španijo! Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 Oskarjevo turistično potovanje Stopnja 2 preberi več preberi več preberi več nazaj na kazalo

Oskarjeva potovanja 2022 Madeira je raj za ljubitelje aktivnih dopustov in norih razgledov. Je otok prijaznih ljudi, odlične kulinarike, kjer ljubitelji morske hrane in govedine pridete na svoj račun, ter prijetnega vremena – tudi pozimi. Obkrožena je z oceanom, odlikuje jo razgiban relief, ki ustvarja dramatične prizore. Eksotična in oddaljena, a hkrati varna, dostopna in domača. Madeira je kot pravljičen botanični vrt poln subtropskega rastlinja v naravi. Vsak letni čas nas pričaka drugačno cvetje. Najlepša je spomladi, ko se tam odvija festival cvetja. 24 MADEIRA

25 Madeira je del otokov sreče (Makaronezije), otok večne pomladi in spektakularne narave, ki nam na majhnem koščku Zemlje omogoča neverjetno veliko raznovrstnih doživetij. Tu so najvišji vrhovi, bujni gozdovi lovorikovcev, po katerih so speljane levade (vodni kanali), sušen in popolnoma drugačen rt Sv. Lovrenca, lavini bazeni na severni strani otoka, najvišji klif Cabo Girao ter seveda prijetno mesto Funchal, ki še vedno ohranja svoj tradicionalni izgled. Vse skupaj lahko ovijemo v turistično raziskovanje ali popestrimo z neskončnimi možnostmi pohodov po vedno znova raznoliki pokrajini. Tri potovanja in tri različne zgodbe. Izbirate lahko med klasičnim potovanjem ter dvema pohodniškima. Vsak zase je svoja zgodba in svoje doživetje. Kaj je vsem skupno? Cel teden spimo v istem hotelu 4* in delamo dnevne izlete – na tisti del otoka, kjer sije sonce. Vozimo se z udobnimi avtobusi in kombiji, okušamo slastno lokalno kulinariko in otok s polnimi pljuči vsrkavamo vase. NE PREZRITE: »a-la-car te« potovanja. Svetujemo vam potovalni načrt in potovalno dinamiko. Uredimo vam nočitve in najem avtomobila. Vašo pozornost usmerimo na doživete podrobnosti. Najdemo vam želene storitve od spanja v hostlih, apartmajih in vilah do luksuznih 5* nastanitvah. Pokličite! nazaj na kazalo

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMxMzMz