13. apr, 2021   Agencija Oskar, Intia  

 

Za koga in zakaj coaching in supervizija?

Kakšne koristi lahko dobim iz coachinga in kakšne iz supervizije?

Coaching je primeren za vas, če ste usmerjeni k akciji, če želite osmisliti svoje življenje z doseganjem rezultatov, ciljev in uresničevanjem svojih talentov. Ni primeren za ljudi s težavami v duševnem zdravju. V coachingu najprej zasujemo idejni načrt, iz njega izpeljemo akcijski načrt, ki mu sledimo z evalvacijo in korekcijo. Poudarek je na doseganju ciljev, rezultatov in uresničevanju svojih zamisli.

Tisti, ki so že zaključili svoj coaching proces, pravijo, da so s pomočjo coachinga prepoznali svojo osebno moč, jo okrepili, postali bolj učinkoviti in organizirani. Naučili so se bolje komunicirati, izražati sebe, svoje želje in potrebe, zato so začeli ustvarjati kvalitetnejše odnose, v katerih se bolje počutijo. Bistveno je, da lahkotneje dosegajo svoje cilje in čutijo več smisla v svojem življenju. Coaching vam zato najbolj koristi takrat, ko potrebujete »življenjskega trenerja«, da hitreje in lažje pridete do uresničitve svojih ciljev in namer, do celostnega uspeha v življenju.

Kaj pa supervizija?

Supervizija je primerna za strokovnjake, ki intenzivno delajo z ljudmi; za time, organizacije, delovne skupine, ki želijo izboljšati svoje delovne procese, komunikacijo in odnose ter zmanjšati stres na delovnem mestu. V superviziji se razvijamo na strokovnem področju, prakso integriramo s teorijo in prihajamo do novih uvidov, spoznanj in ravnanj, tako da reflektiramo lastne izkušnje pri delu. Poudarek je na razvoju v profesionalni, službeni, strokovni sferi.

Tisti, ki so že zaključili svoj proces supervizije, pravijo, da je bila supervizija za njih ključna, ko so oblikovali lastno profesionalno identiteto. S pomočjo supervizije so izboljšali odnose in komunikacijo pri delu, okrepili svoje kompetence, etiko, integriteto in avtonomnost. Pri delu so zato postali bolj učinkoviti in bolj odporni na stres. Supervizija vam zato najbolj koristi takrat, ko želite okrepiti učinkovitost pri delu, izboljšati organizacijo dela, komunikacijo in odnose pri delu.

Bi vam lahko coaching in supervizija koristila?

Prijavite se na Predstavitev – spoznavno srečanje

Pišite nam ali nas pokličite na +386 30 713 969.