15. okt, 2008   Agencija Oskar, Egipt, Vodniki   , ,

 

Razpis – izobraževanje vodniških kandidatov!

Izobraževanje Agencije Oskar 2009

Postopek kandidiranja zaključen 7. januarja 2009

Ni naključij, so le meje našega razumevanja!

Postopek izobraževanja vodnikov Agencije Oskar je zastavljen s ciljem največjega učinka. Temelji na 10-letnih izkušnjah in odličnih rezultatih – vodniki Agencije Oskar vse bolj predstavljajo pojem kvalitete.
Kandidat je lahko vsakdo – ki hoče in katerega vizija je skladna z vodniškim delom, sprejemanjem izzivov in željo po osebnem razvoju. Gre za resno delo in velik vložek, ki se bogato obrestuje.
Cilj vodniškega izobraževanja je vključitev v ekipo vodnikov Agencije Oskar. Agencija Oskar vodniku v ekipi nudi stalen razvoj in dodatno izobraževanje (nadaljevalno izobraževanje), korekten dohodek in preživetje. Prav tako tudi sodelovanje v domačih aktivnostih Agencije Oskar, ter eventualna kasnejša absorbcija v Agencijo Oskar.
Osnovno izhodišče vodniške šole Agencije Oskar je LIK VODNIKA, iz katerega izhaja njegovo delovanje. Lik vodnika zahteva tudi vodnikovo širino in globino ter razbremenjenost ego-čustvenih vzorcev. Zato je vstop vodnikov v vodniške vrste Agencije Oskar zahteven in oseben projekt, ki vodi v osebno rast, so pa rezultati nadpovprečni.

1. ZA KOGA

Vodniška šola v razpisani obliki je pripravljena za novinca, ki ima močno željo, vendar še nima vodniških izkušenj. Za kandidate z vodniškimi postopki se dogovori posebej glede na situacijo, več pa najdete pod točko 9.
Vodniška šola Agencije Oskar je za vsakogar:
–          ki hoče postati dober vodnik in je za ta cilj pripravljen vložiti veliko energije in časa,
–          ki hoče spoznati vsebine potovalnega procesa in vodenja sopotnikov,
–          ki hoče sistematično graditi retoriko, tehnična in organizacijska vodniška znanja,
–          ki uživa v delu z ljudmi in mu podajanje lastnega znanja in izkušenj,
–          ki rad potuje in raziskuje značilno drugačnost, je aktiven in dinamičen, rad sprejema izzive,
–          katerega vizija življenja je osebna rast in mu vodenje pomeni poslanstvo,
–          ki se vidi v kriterijih LIKA VODNIKA Agencije Oskar in je za to pripravljen veliko narediti.

Priporočajo se:
–          lastne potovalne izkušnje,
–          humanistična znanja in široka splošna izobrazba,
–          izkušnje pri vodenju, organizaciji, delu z ljudmi,
–          znanje angleškega jezika,
–          obvladovanje običajnih računalniških programov (Word, Excell…)
–          dokončana srednja šola (pogoj za licenco).

2. CILJ

–          Kandidata usposobiti za dosego minimalnih standardov za aktivno vodenje v Agenciji Oskar,
–          da kandidat postane aktivni vodnik Agencije Oskar (cilj – vodenje prvi maj ali poletje 2009),
–          pospešiti osebni razvoj v smislu LIKA VODNIKA Agencije Oskar.

3. SISTEM DELA


1. DOGOVOR o nameri:
Pogovor s kandidatom in ugotovitev stanja ter razjasnitev pogojev. Dogovor o individualnem scenariju. Sprejem kandidata v vodniško šolo in dogovor za prve korake (uvajalno potovanje).
2. SKRBNIK Agencije Oskar
Na osnovi sprejema kandidata v vodniško šolo se kandidatu določi skrbnika, ki je angel varuh kandidata v času njegovega izobraževanja. Skrbi za kandidatove odnose z Agencijo, vpeljuje kandidata v posamezne naloge, usmerja kandidata v odpravljanje napak ter izboljševanje rezultatov, svetuje in spremlja kandidata od začetka do konca izobraževalnega procesa.
3. VREDNOTENJE rezultatov kandidata
Konec vsake faze v točki 4 se izvrši ocena stanja – vrednotenje dela in uspešnosti kandidata in sicer:
–          razvoj glede na predhodno oceno stanja,
–          šibke točke (ozka grla) kandidata,
–          močne točke (aduti) kandidata,
–          predlog za dodatne pozornosti v naslednji fazi študijskega procesa.

Merodajna je ocena Agencije Oskar, skrbnika ali v primeru nekonsistentnosti, ocena sveta skrbnikov.

4. ČASOVNI IN VSEBINSKI RAZPORED


1. del Uvajalno potovanje – definicija stanja
Kandidat potuje na enem izmed 8 – 15-dnevnih potovanj (po predhodnem dogovoru), kot kandidat sovodnik, z vodnikom-mentorjem Agencije Oskar. Priprava na dogovorjene teme in predavanje, pomoč pri vodenju in izvajanje vodniških del. Do potovanja ima kandidat asistenco skrbnika Agencije Oskar.
Uvajalno potovanje se plača po razpisnih pogojih.

Cilj:
–          definicija stanja – kandidat vidi kakšno je dejansko delo vodnika Agencije Oskar,
–          tripartitna ocena primernosti/ocene stanja kandidata – lastno poročilo, ocena vodnika -mentorja in ocena sopotnikov,
–          potrditev obojestranskega interesa za nadaljevanje,
–          pridobitev pomembnih izkušenj za nadaljnji proces,
–          odločitev o nadaljevanju.

Na osnovi rezultatov uvajalnega potovanja se izvrši analiza kandidata in pogovor o nadaljevanju. Kandidat ali Agencija Oskar lahko odstopita od nadaljnjega sodelovanja.

2. Pripravljalni del – teorija in praksa doma:

 1. Začetek – uvodni vodniški seminar 1 dan – Agencija Oskar (17. jan. 2009),
 2. vaje iz retorike in konstrukcije predavanj – priprava na seminar
  1. (22jan, 29jan,05feb – 18.00)
  2. vsebinsko predavanje in delavnica iz zadanih tem
 3. izobraževalni seminar – 3-dnevni brain storming – Krvavec (06 – 08. feb. 2009),
 4. vaje iz retorike in vsebinska gradnja znanja za študijsko potovanje
  1. (12feb, 19feb, 26feb, 05mar – ob  18.00),
  2. vsebinsko predavanje in delavnica iz zadanih tem

Cilj:
–          razumevanje procesa potovanj, tehnika in logistika potovanj,
–          razumevanje potovalne filozofije Agencije Oskar,
–          razumevanje potovalne psihologije potnik – vodnik – sodelavci v deželi,
–          retorika in koncepti, priprave predavanj,
–          lik vodnika Agencije Oskar.
3. Praktični del – Študijsko potovanje 6. – 15. marec 2009 (razpis naknadno):
–         Team-Building na terenu, simultana menjava vlog, vaja vodenja v normalnih in izjemnih okoliščinah,
–         čiščenje napak in nedoslednosti z iskreno kritiko sopotnikov,
–         izvedba teoretičnih primerov iz točke 2. v praksi,
–         gradnja lika vodnika v praksi.
4. Individualno nadaljevanje:
Na osnovi rezultatov študijskega potovanja se izvrši ocena stanja vsakega kandidata. Na osnovi ugotovitve ozkih grl, se pristopi k individualnemu programu usposabljanja vsakega vodnika glede na njegove specifike in dokončna priprava kandidata za samostojno vodenje.
–          Sovodenje z izkušenim vodnikom na prvi destinaciji (predvidoma april),
–          trening vodenja manjših skupinic,
–          dodatne vaje iz retorike in priprave konceptov potovalnih predavanj,
–          druge individualne oblike treninga za dosego cilja.
–          lastno raziskovanje dežele …

5. STROŠKI

Stroški vodniške šole vključujejo le neposredne stroške, ki so potrebni za kvalitetno izvedbo študijskega procesa. Obstaja tudi možnost dogovora glede amortizacije zneskov na daljše časovno obdobje ali delno odplačilo s kasnejšim vodenjem. Pomemben je PRAVI ČLOVEK, ki hoče, s katerim se potem skupaj potrudimo najti najboljšo kombinacijo.
Fiksen strošek izobraževanja je 300 EUR (točka 1). Ostali stroški so odvisni od ugotovljenega stanja ter napredovanja kandidata.
1. Akontacija za študijski proces in pokrivanje splošnih stroškov: 300 EUR
Ob dogovoru. Akontacija je nepovratna.
Vključujejo stroške dela skrbnika, vodnikov – mentorjev, najemi prostorov, 3-dnevni seminar na Krvavcu, in drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem doma skozi cel proces izobraževanja.

 1. Strošek uvajalnega potovanja – po razpisnih pogojih Agencije Oskar.

Ob prijavi na potovanje oz. potrditvi udeležbe.
Kandidat dobi potovanje kot je, poleg tega ima možnost izkušnje – preizkusiti se v elementih vodenja, pridobiti prepotrebne izkušnje za kvaliteto in razumevanje nadaljnjega procesa izobraževanja.

 1. Strošek študijskega potovanja (okvirno 700 – 800 EUR)

Po izvršenem 3-dnevnem brain-stormingu (Krvavec, 6. – 8. feb. 09).
V primeru odličnega napredka kandidata ter njegove resnosti, se v primeru interesa Agencije Oskar lahko dogovori, da strošek vodniškega potovanja prevzame Agencija, oziroma se sklene poseben dogovor glede tega.

 1. ROK PRIJAVE

Rok prijave: do 23. oktobra oziroma do zapolnitve prostih mest.
Uvajalna potovanja se vršijo v novoletnem času.
V izobraževalni proces vodnikov se lahko kandidat vključi tudi med letom ali v različnih fazah izobraževalnega procesa. Kvaliteta procesa in učinek sta daleč najboljši v razpisanem zaporedju

7. ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Število udeležencev je omejeno.

8. OPOMBE


LICENCA TURISTIČNEGA VODNIKA OZ. SPREMLJEVALCA
Je obvezna za vstop v vodniške vrste Agencije Oskar, ni pa obvezna za udeležbo v izobraževalnem procesu. Izobraževalni proces ni usmerjen v pridobitev licence, vendar vam skrbniki učinkovito svetujejo pri pripravi.
NADALJNI PROCES IZOBRAŽEVANJA
Agencija Oskar izvaja tudi nadaljevalno izobraževanje vodnikov Agencije Oskar, ki pa je namenjen izkjučno vodnikom v ekipi Agencije Oskar.

9. KANDIDATI Z VODNIŠKIMI IZKUIŠNJAMI

Vodniška šola za kandidate z vodniškimi izkušnjami se prilagodi ugotovljenemu stanju glede na poseben dogovor.
V tem primeru načeloma uvajalno potovanje ni potrebno.
Opomba:
Če želite, si lahko celoten članek v obliki word dokumenta prenesete tukaj, v primeru, da imate dodatna vprašanja vas tudi vabimo, da sodelujete v debati o izobraževanju vodniških kandidatov na forumu.