2. avgust, 2011   SMS  

Novice s potovanja: Vzhodnoturski trojcek , 23.7.2011-6.8.2011

 

Novice s potovanja: Vzhodnoturski trojcek , 23.7.2011-6.8.2011

raziskovanje brez meja. Padel tudi hudicev grad.