16. avg, 2012   SMS  

 

Novice s potovanja: Kubansko dozivetje, 4.8.2012-15.8.2012

O dputujte S lovenci na K ubo z A vanturistom R omanom.