04. jan, 2012   SMS  

 

Novice s potovanja: Klasicna Srilanka , 25.12.2011-5.1.2012

Hvala ti budina solzica za nepozabna dozivetja. Mi bi se bi ostali! Sara in Srilancani