05. nov, 2013   SMS  

 

Novice s potovanja: Dožizveti (zahodni) Jemen, 26.10.2013-3.11.2013